mise Člověka v tísni

Naší vizí je svět, ve kterém lidé svobodně rozhodují o svých životech, svět, ve kterém lidé nejsou omezení nesvobodou, chudobou, nevzdělaností a diskriminací.

Jak a kde pomáháme

Je tomu 25 let, co se několik novinářů a válečných zpravodajů rozhodlo, že přinášet informace ze světa nestačí, a začali se angažovat v přímé pomoci na místě. A krátce poté skutečně vyjely z Prahy první humanitární konvoje.

Dnes působíme ve 30 zemích po celém světě. Vedle pomoci obětem katastrof pomáháme v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. V zemích s autoritářskými režimy pomáháme lidem, kteří jsou nespravedlivě zadrženi nebo jinak postihováni kvůli svému boji za základní práva.

Přes 20 let pomáháme také doma v České republice. Krátkodobě při povodních, dlouhodobě nabízíme pomoc v nejchudších regionech jednotlivcům i celým rodinám, kteří se dostali do problémů spojených s extrémní zadlužeností, životem na různých „špatných adresách“, nízkým vzděláním a dlouhodobou nezaměstnaností. Největší pozornost věnujeme práci s dětmi a mládeží. Pracujeme v oblastech, kde chybí dostatečná podpora státu a dalších institucí. Snižujeme hendikepy dětí, které potřebují podporu a na více než polovině škol pomáháme aktivním studentům a žákům rozvíjet talent a chápat současný svět v souvislostech.

25 let budujeme Člověka v tísni, stavíme na konkrétní práci a motivujeme českou veřejnost, aby se na lepším světě podílela s námi.

Chci s Vámi oslavit
25 let Podpořte nás

Dnes se činnost společnosti zaměřuje na čtyři základní oblasti:

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Vyrážíme na místa zničená povodněmi, zemětřesením nebo válečnými konflikty, jako dnes do Sýrie či na Ukrajinu, kde distribuujeme pitnou vodu, jídlo, základní hygienické potřeby, pomáháme s obnovou obydlí a živností nebo zde zajišťujeme provoz škol. Věnujeme se také dlouhodobé pomoci nejchudším zemím Afriky a Asie, kde zlepšuje přístup dětí ke vzdělání, dostupnost zdravotní péče, pitné vody, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi. Stavíme školy v Etiopii, školíme zdravotní sestry v Kambodži, v Afghánistánu učíme chudé rodiny zakládat a vést si vlastní zeleninová políčka, na Srí Lance propagujeme bioplynárny jako zdroje obnovitelné energie. Snažíme se, aby z nových technologií a investic profitovali hlavněchudí, ať už se jedná o farmáře v Angole, sadaře v Gruzii, nebo pastevce v Mongolsku.

Podpora lidských práv

Podpora lidských práv

Pracujeme ve třinácti autoritářských režimech i v transformujících se zemích, kde se zkušenost s přechodem k demokracii podobá té české. Pomáháme lidem, kteří se potýkají s represemi, a podporujeme aktivní jedince a organizace, které se věnují podpoře lidských práv a dalším veřejným aktivitám. Často pomáháme nezávislým novinářům nebo právníkům: připravujeme pro ně školení, studijní cesty, formou malých grantů můžeme podpořit jejich projekty. Za dodržování základních práv a svobod a podporu občanské společnosti v autoritářských zemích se zasazujeme na různých mezinárodních fórech a na veřejnosti nejen v ČR, ale i v zahraničí. Každoročně také udělujeme lidskoprávní cenu Homo Homini osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Programy sociální integrace

Programy sociální integrace

V České republice provozujeme devět regionálních poboček, které působí v 50 městech a obcích. Lidem z chudinských lokalit, kteří upadli do dluhů, mají nižší vzdělání a často jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nabízíme sociální poradenství a vzdělávací služby. Velkou část naší energie věnujeme dětem a mládeži: pracujeme s nimi od před­školního věku a, je-li to možné, provázíme je po celou dobu jejich vzdělání. Vedle toho provozujeme devět předškolních klubů, doučujeme stovky žáků a dospělým se snažíme pomoci se sháněním práce. Při práci s nimi se snažíme, aby naše podpora vedla k získávání potřebných znalostí a dovedností tak, aby si lidé, kteří využívají naše služby, dokázali své záležitosti v budoucnu zorgani­zovat sami. Intenzivně se věnujeme informování veřejnosti o stoupajícím množství exekucí a dlužníkům poskytujeme odborné poradenství.

Vzdělání a osvěta>

Vzdělání a osvěta

Působíme na více než polovině škol v České republice v oblastech, kde chybí dostatečná podpora státu a dalších institucí. Pomáháme vytvořit ze škol místo, které rozvíjí nadání a individuální schopnosti dětí, a které moderními metodami učí děti orientovat se v současném světě. Našimi kurzy projde ročně přes tisíc učitelů. Do škol přinášíme důležitá témata prostřednictvím bezplatných dokumentárních filmů, diskusí s pamětníky a prožitkových aktivit, které atraktivní formou vtahují děti do tématu. Věnujeme se mediálnímu vzdělávání, lidským právům, globálním problémům, moderním československým dějinám, sociálním otázkám či boji se stereotypy a předsudky. V Praze a dalších třiceti městech ČR také pořádáme Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který ročně navštíví kolem 120.000 diváků.

Mapa působení

Rozvojová spolupráce Humanitární pomoc Lidská práva Česká a Slovenská republika

Posunout se v čase...